CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: info@cbsdesprankel.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Verlof aanvragen

In de Nederlandse Leerplichtwet staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Alleen bij ‘gewichtige omstandigheden’ kan de directeur van de school besluiten om verlof toe te staan.

Wat zijn ‘gewichtige omstandigheden’?

Voorbeelden

 • verhuizing van het gezin voor ten hoogste één dag
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, voor één dag of ten hoogste 2 dagen
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, i.o.m. de directeur
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen en in de 2e graad i.o.m. de directeur
 • bevalling van moeder/verzorgster, voor ten hoogste één dag
 • het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging, i.o.m. de directeur
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2 -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- en aanverwanten, voor één dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt en indien nodig twee dagen.

Wat zijn géén ‘gewichtige omstandigheden’?

Voorbeelden

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Uw kind van school houden zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar geldt als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Hoe aanvragen?

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Download daarvoor het formulier, vul het in en mail of breng dit, liefst ruim voor de aangevraagde datum, naar de directeur d.homan@cbsdesprankel.nl. U ontvangt z.s.m. een reactie.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht