CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: desprankel@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Team en vrijwilligers

Een team van 23 groepsleerkrachten, vakdocent bewegingsonderwijs en muziek, 3 onderwijsassistenten, 3 leerkrachtondersteuners, een intern begeleider (aanstuurder van de leerlingenzorg en -ondersteuning) zijn de mensen die dagelijks in de groep zijn en onderwijs verzorgen. Zij krijgen daarin ondersteuning van: een directeur, een conciërge, een administratief medewerkster en vier vrijwilligsters. Al hun namen, contactgegevens en de groepen waaraan de groepsleerkrachten lesgeven staan vermeld in de schoolgids.

Voor kunstzinnige vorming werken we nauw samen met culturele instellingen in Leeuwarden in het programma Kunstmenu van Kunstkade. Elke dinsdag is er een cultuurcoach in de school die het educatieve aanbod verzorgt/aanstuurt. 

Muziekonderwijs wordt gegeven door een vakdocent. De vakdocent is elke vrijdag aanwezig en organiseert de muzieklessen. Daarbij is de vakdocent ondersteunend in de (muziek)projecten van de school. Iedere groep heeft één keer per weken les van de vakdocent. 

Bewegingsonderwijs (gymnastiek) wordt grotendeels verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. Enkele groepen krijgen de ene week les van de vakdocent en de andere week van de groepsleerkracht. Hierbij wordt samengewerkt met de buurtsportcoach van BV Sport en dankzij die samenwerking genieten leerlingen van CBS De Sprankel van een extra gevarieerd aanbod van sportlessen. Via het Mobiez-programma beschikken ze na elke schoolvakantie naast het bestaande gymaanbod over nieuwe materiaalsets voor moderne sporten als kanjam frisbee, trialbike en balanceren. Veel plaatselijke sportverenigingen bieden onze leerlingen via de school introductielessen.

Voor specifieke vragen over leer- of gedragsproblemen kan het team van De Sprankel terugvallen op leer- en gedragsspecialisten van PCBO Leeuwarden e.o.

(meer over dit onderwerp)