CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: info@cbsdesprankel.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ons onderwijs

Levensbeschouwelijke identiteit:

 • We leven en werken vanuit ons geloof in God
 • We laten ons inspireren door de Bijbel
 • In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming nemen Bijbelverhalen en liederen een belangrijke plaats in
 • Met die verhalen willen wij de kinderen helpen om op perspectiefvolle wijze naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken
 • We geven dat concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar

Onderwijskundige identiteit:

 • Er wordt een bijdrage geleverd aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen
 • Daarbij wordt recht gedaan aan de eigen mogelijkheden van elke leerling
 • De zelfstandigheid van de leerling wordt bevorderd
 • Onderlinge samenwerking tussen leerlingen wordt gestimuleerd
 • Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen

Opvoedkundige identiteit:

 • We hebben aandacht voor een emotioneel veilig klimaat voor kinderen
 • We hanteren regels waarop leraren en leerlingen elkaar kunnen aanspreken
 • Kinderen leren zich maatschappelijk te ontwikkelen
 • Er bestaat respect voor elkaars zijn, kennen en kunnen

Streven naar kwaliteit:

 • Er worden lesmethoden gebruikt die aan de gestelde eisen voldoen
 • Hulpmiddelen als een computer en naslagmateriaal worden gebruikt
 • We stellen hoge eisen als het gaat om de zorg voor leerlingen
 • Indien nodig deskundigheid buiten de school beschikbaar is

Zorg voor leerlingen is belangrijk:

 • Er is aandacht voor de individuele mogelijkheden van een leerling
 • Vorderingen van leerlingen worden systematisch bijgehouden
 • Vorderingen van leerlingen worden regelmatig geëvalueerd
 • Als dat wenselijk is, worden aparte leerlijnen voor leerlingen uitgezet
 • Er vindt geregeld overleg met de ouders plaats over hun kind

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht