CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: desprankel@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR heeft als doel om doormiddel van adviesrecht en  instemmingsrecht mee te oordelen in de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de uitvoering daarvan. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Taco J. Osinga Voorzitter oudergeleding          taco@osisoft.nl
Amarens Dijkstra personeelsgeleding    
Tea van der Laan personeelsgeleding    
Gerry Grupstra oudergeleding    
Sanne Steenbrink oudergeleding    
Klaske van Lunzen personeelsgeleding    
Renske de Boer personeelsgeleding    
Maria Reitsma oudergeleding     

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen van de stichting PCBO Leeuwarden e.o. Deze GMR houdt zich bezig met ‘schooloverstijgende’ beleidszaken.

Hieronder vindt u de notulen van de laatste MR-vergaderingen:

MR Jaarverslag 2019-2020

Notulen van de vergadering op dinsdag 26 augustus 2020

Notulen van de vergadering op maandag 20 oktober 2020

Notulen van de vergadering op maandag 30 november 2020

Notulen van de vergadering op dinsdag 9 februari 2021

Notulen van de vergadering op woensdag 21 april 2021

Notulen van de vergadering op dinsdag 29 juni 2021

Notulen van de vergadering op dinsdag 14 september 2021

MR Jaarverslag 2020-2021

(meer over dit onderwerp)