CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: info@cbsdesprankel.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR heeft als doel om doormiddel van adviesrecht en  instemmingsrecht mee te oordelen in de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de uitvoering daarvan. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Taco J. Osinga Voorzitter oudergeleding          taco@osisoft.nl
Froukje Fink personeelsgeleding    
Tea van der Laan personeelsgeleding    
Gerry Grupstra oudergeleding    
Jaap C. Overeem oudergeleding    
Eline Jansma personeelsgeleding    
Renske de Boer personeelsgeleding    
Maria Reitsma oudergeleding     
       
       

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen van de stichting PCBO Leeuwarden e.o. Deze GMR houdt zich bezig met ‘schooloverstijgende’ beleidszaken. De leden van de GMR worden uit de MR-en van de scholen gekozen.

Hieronder vindt u de notulen van de laatste MR-vergaderingen:

Notulen van de vergadering op dinsdag 8 oktober 2019

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht