CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: info@cbsdesprankel.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR heeft als doel het beoordelen van en oordelen over de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Hiervoor heeft de MR instemmingsrecht en adviesrecht. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Taco J. Osinga Voorzitter oudergeleding GMR taco@osisoft.nl
Aizo Elgersma personeelsgeleding GMR  
Froukje Fink personeelsgeleding    
Tea van der Laan personeelsgeleding    
Agnes de Winter personeelsgeleding    
Gerry Grupstra oudergeleding    
Jaap C. Overeem oudergeleding    
Karlo Theuns oudergeleding    

 

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen van de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. Deze GMR houdt zich bezig met ‘schooloverstijgende’ beleidszaken. De leden van de GMR worden uit de MR-en van de scholen gekozen.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht