CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: desprankel@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Contacten

Betrokkenheid

Het team van CBS De Sprankel hecht veel belang aan het contact tussen ouders en school. De opvoeding van de kinderen is in de eerste plaats een zaak en verantwoordelijkheid van de ouders. Maar wat wij op school doen met de kinderen beperkt zich niet alleen tot het bijbrengen van lezen, rekenen en andere vakken. Wij zijn ook een groot gedeelte van de dag bezig met de opvoeding. Daarom vinden wij het belangrijk dat school en ouders het met elkaar eens zijn en elkaar voorzien van informatie die van belang is.

Oudergesprekken, informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de oudergesprekken, de zogenoemde startgesprekken, waarbij informatie over het kind ingebracht door de ouders van belang is. De ouders kunnen dan kennismaken met de leerkracht van hun kind.

Ook zijn er oudergesprekken waarin we de resultaten op het gebied van leren en op het sociaal-emotionele vlak van uw kind met u doornemen. Deze gesprekken zijn in januari (verplicht) en juni (vrijwillig). Het gehele jaar door kunnen oudergesprekken naar behoefte en op aanvraag plaatsvinden. Voor groep 8 wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar een informatieavond georganiseerd.

Rapporten

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: in februari en in juni.

Ouderavond

Als de projecten, thema's, noodzaak of mogelijkheid er is kan er een ouderavond worden georganiseerd. U kunt denken over een thema op school, informatie over de school of een onderwerp in de opvoeding van de kinderen.

Nieuwsbrief en website

De nieuwsbrief 'Sprankelnijs' verschijnt maandelijks. De verzending vindt plaats via Social Schools en u vindt de nieuwsbrief ook op deze website. De website wordt gebruikt voor de achtergrondinformatie van De Sprankel. U vindt daar de vakantiedagen, telefoonnummers, schoolgids, jaarplan, schoolplan, etc. Met name voor nieuwe ouders zal de website een beeld geven van de school en voorzien in de meest belangrijke informatie.

Social Schools

We maken daarnaast gebruik van Social Schools. Een app voor school en ouders om u van informatie te voorzien. Met name unieke leerervaringen en foto's van activiteiten. In de meeste groepen is de groepschat actief waarin leuke berichtjes kunnen worden gedeeld. Ook kunnen we hierin oproepjes plaatsen en hulpvragen stellen. Ook kunt u de medewerkers van school een bericht sturen en kunnen we met u communiceren.

Belangrijk is het dat u ten alle tijde uw privacy voorkeuren kunt inzien en wijzigen. U en wij hebben dan duidelijk welke voorkeuren van toepassing zijn.

(meer over dit onderwerp)