CBS De Sprankel contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool De Sprankel
Felixwei 17
9051 KE Stiens

Telefoon: 058 2571225
Mailadres: info@cbsdesprankel.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Contacten

Betrokkenheid

Het team van CBS De Sprankel hecht veel belang aan het contact tussen ouders en school. De opvoeding van de kinderen is in de eerste plaats een zaak en verantwoordelijkheid van de ouders. Maar wat wij op school doen met de kinderen beperkt zich niet alleen tot het bijbrengen van lezen, rekenen en andere vakken. Wij zijn ook een groot gedeelte van de dag bezig met de opvoeding. Daarom vinden wij het belangrijk dat school en ouders het met elkaar eens zijn en elkaar voorzien van informatie die van belang is.

10-minutengesprekken, informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de oudergesprekken, waarbij informatie over het kind ingebracht door de ouders van belang is. De ouders kunnen dan kennis maken met de leerkracht van hun kind. Ook zijn er 10-minutengesprekken waarin we de resultaten op het gebied van leren en op het sociaal-emotionele vlak van uw kind met u doornemen. Deze gesprekken zijn in januari (verplicht) en mei/juni (vrijwillig). Het gehele jaar door kunnen oudergesprekken naar behoefte en op aanvraag plaatsvinden. Voor groep 8 wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar een informatieavond georganiseerd.

Rapporten

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee: in februari en in juni.

Ouderavond

Als de projecten, thema's, noodzaak of mogelijkheid er is kan er een ouderavond worden georganiseerd. U kunt denken over een tehma op school, informatie over de school of een onderwerp in de opvoeding van de kinderen.

Nieuwsbrief en website

De nieuwsbrief 'Sprankelnijs' verschijnt maandelijks. De verzending vindt plaats per mail naar het voor ons bekende adres van de ouders/verzorgers. De nieuwsbrief staat ook op deze website. De website wordt gebruikt voor de achtergondionformatie van de Sprankel. U vindt daar de vakantiedagen, telefoonnummers, schoolgids, jaarplan, schoolplan, etc. Met name voor nieuwe ouder szal de website een beeld geven van de school en voorzien in de meest belangrijke informatie.

Parro

Op dit moment zijn we bezig met het invoeren van Parro. Een app voor school en ouders om u van informatie te voorzien. Met name unieke leerervaringen en foto's van activiteiten. Parro heeft meer mogelijkheden die we gaan bekijken. We kunnen afspraken maken en uw hulp vragen. In enkele gevallen kunnen we contact onderhouden binnen Parro over specifieke ondersteuning in de school.

Belangrijk is het dat u ten alle tijde uw privacyvoorkeuren kunt inzien en wijzigen. U en wij hebben dan duidelijk welke voorkeuren van toepassing zijn.

(meer over dit onderwerp)

Deze week uitgelicht